Podmioty gospodarcze

Prawo, ze względu na ilość i wieloznaczność aktów prawnych jest obszarem trudnym do zdefiniowania. Wspieramy klientów instytucjonalnych naszą wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Prawo gospodarcze i handlowe
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w prowadzeniu spraw gospodarczych i
handlowych. Prowadzimy stalą obsługę podmiotów gospodarczych. W zakresie spraw gospodarczych
i handlowych wspomagamy naszych klientów w kwestiach przygotowywania i opiniowania umów
handlowych oraz negocjowania umów handlowych. Mamy doświadczenie w zakresie łączenia spółek,
nabywania spółek, tworzenia spółek, dokonywania zmian umowy spółki, dokonywania zmian w KRS.
Prowadzimy spory w zakresu prawa gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami.
Obsługa podmiotów gospodarczych
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze podmiotów
gospodarczych. Prowadzimy stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Wspomagamy naszych
klientów w kwestiach przygotowywania i opiniowania umów handlowych oraz negocjowania umów
handlowych. Mamy doświadczenie w zakresie doradztwa dot. kwestii prawnych z zakresu prawa
pracy, prawa handlowego, gospodarczego, prawa rzeczowego oraz umów najmu.
Prowadzimy procesy dot. łączenia spółek, nabywania spółek, tworzenia spółek, dokonywania zmian
umowy spółki, nabywania zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonywania zmian w KRS.
Prowadzimy spory w zakresu prawa gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami.
Prowadzimy obsługę prawną spółdzielni.
Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych w języku angielskim.
Windykacja należności sługa podmiotów gospodarczych
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w windykacji należności na rzecz
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
Na bazie specjalistycznego oprogramowania Softlex prowadzimy windykację należności przesądową i
sądową.
Softlex to innowacyjne rozwiązanie informatyczne które wspiera rejestrowanie przebiegu i obsługę
prowadzonych spraw oraz doskonali procesy administracyjne. Program nie tylko optymalizuje pracę
prawników, ale również pomaga gromadzić i systematyzować informacje w bazach wiedzy. System
jest również doskonałym narzędziem do komunikacji wewnętrznej oraz raportowania zadań klientom.
W ramach windykacji należności na etapie przesądowym w imieniu klientów wysyłamy wezwania do
zapłaty.
Mamy doświadczenie obejmujące kilka tysięcy ukończonych spraw windykacyjnych.
Prowadzimy także postępowania na etapie egzekucji.
Tworzenie i rejestracja spółek w KRS
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych
w zakresie tworzenia i rejestracji spółek w KRS.
W ramach świadczonych usług przygotowujemy niezbędne dokumenty, w tym umowy spółki,
współpracujemy w notariuszem oraz dokonujemy rejestracji spółki w KRS.
Mamy szerokie doświadczenie w zakresie dokonywania zmian umowy spółki, nabywania udziałów,
łączenia spółek, rejestracji zmian w KRS.
Obrót nieruchomościami
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze procesów nabywania
nieruchomości.
W ramach świadczonych usług realizujemy usługi due dilligence, wspomagamy klientów w zakresie
gromadzenia niezbędnej do nabycia nieruchomości dokumentacji, przygotowujemy dokumenty
korporacyjne niezbędne do nabycia nieruchomości oraz współpracujemy z notariuszem.
Prawo pracy
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze z zakresu prawa pracy.
Na potrzeby naszych Klientów przygotowujemy niezbędne dokumenty z zakresu prawa pracy, umowy
oraz akty wewnętrzne.
Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa pracy.
Doradzamy w kwestiach prawnych dot. prawa pracy.
Prawo cywilne
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze z zakresu prawa
cywilnego.
Na potrzeby naszych Klientów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa cywilnego, w tym umów
najmu, dzierżawy, prawa rzeczowego, odszkodowań.
Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego.
Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych

Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze prawnej spółdzielni
mieszkaniowych.
Mamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, przygotowywania i
opiniowania aktów wewnętrznych, sporządzania statutów spółdzielni mieszkaniowych, konsultowania i
przygotowywania umów.
Prowadzimy sprawy z zakresu uchylenia uchwał spółdzielni mieszkaniowych oraz windykacji
należności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
Wspomagamy spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie prawa rzeczowego.

Reprezentacja przed sądami i urzędami

Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w reprezentacji przed sądami i
urzędami.
Mamy doświadczenie obejmujące kilka tysięcy prowadzonych spraw sądowych z zakresu prawa
cywilnego, gospodarczego i windykacji należności.
Prowadzimy sprawy administracyjne dotyczące nieruchomości i zezwoleń.
Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji przed sądami i urzędami w całym kraju.

 

 

 

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail