Osoby fizyczne

Stale zwiększamy jakość świadczonych usług prawnych aby jak najlepiej dostosować je do oczekiwań naszych klientów. Grono klientów, z którymi współpracujemy może o tym świadczyć .

Nasza oferta:

Reprezentacja przed sądami powszechnymi i urzędami w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracy i rodzinnych
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w reprezentacji przed sądami i urzędami.
Mamy doświadczenie obejmujące kilka tysięcy prowadzonych spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i windykacji należności.
Prowadzimy procesy z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi i władzę rozdzicielską.
Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji w sprawach obejmujących prawo pracy i prawo spółdzielcze.
Prowadzimy sprawy administracyjne dotyczące nieruchomości i zezwoleń.
Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji przed sądami i urzędami w całym kraju.
Prawo cywilne
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze z zakresu prawa cywilnego, lokalowego i spółdzielczego.
Na potrzeby naszych Klientów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa cywilnego, w tym umów najmu, dzierżawy, prawa rzeczowego, odszkodowań.
Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego.
Mamy doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw o zasiedzenie, spraw o ustanowienie drogi koniecznej, spraw o ochronę dóbr osobistych oraz spraw spadkowych.
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to powszechny temat z którym nasza kancelaria posiada doświadczenie.
Prawo rodzinne
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze z zakresu prawa rodzinnego.
Prowadzimy sprawy o rozwód oraz podział majątku.
Świadczymy usługi prawne w zakresie spraw dot. alimentów, kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej.
Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw około rozwodowych (rozwód).
Prawo pracy
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze z zakresu prawa pracy.
Na potrzeby naszych Klientów przygotowujemy niezbędne dokumenty z zakresu prawa pracy, umowy oraz akty wewnętrzne.
Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa pracy, w tym sprawy o wypowiedzenie i zapłatę wynagrodzenia oraz sprawy dotyczące zakazu konkurencji.
Doradzamy w kwestiach prawnych dot. prawa pracy.
Prawo lokalowe, mieszkaniowe i spółdzielcze
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze spraw z zakresu prawa lokalowego, mieszkaniowego i spółdzielczego.
Mamy szerokie doświadczenie w zakresie spraw dot. kwestii lokalowych i spółdzielczych.
Prowadzimy procesu z zakresu prawa lokalowego, mieszkaniowego i spółdzielczego.
Obrót nieruchomościami
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w obsłudze procesów nabywania nieruchomości.
W ramach świadczonych usług realizujemy usługi badania stanu prawnego nieruchomości, opiniujemy i przygotowujemy projekty umów dot. nieruchomości, wspomagamy klientów w zakresie gromadzenia niezbędnej do nabycia nieruchomości dokumentacji oraz współpracujemy z notariuszem.
Sporządzanie opinii prawnych, pism, pozwów i wniosków
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w przygotowywaniu opinii prawnych, pism, pozwów i wniosków.
Świadczymy usługi w sprawach cywilnych, handlowych, gospodarczych, rodzinnych i prawa pracy.
Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnych i gospodarczych
Kancelaria Adwokat Katarzyny Radwańskiej specjalizuje się w przygotowywaniu umów cywilnych i gospodarczych.
Mamy doświadczenie obejmujące kilkanaście tysięcy przygotowanych i zaopiniowanych umów cywilnych i gospodarczych.
Uczestniczymy w negocjacjach w zakresie umów cywilnych i gospodarczych.
Konsultacje prawne
Świadczymy usługi konsultacji prawnych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa nieruchomości, prawa lokalowego i prawa spółdzielczego.
W ramach konsultacji udzielamy porad prawnych.

 

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail